Integrita dat

Vlastnost, ve které se data setkávají s prioritními očekáváními kvality a na kterých lze spoléhat.


Data Integrity

The property that data meet with a priority expectation of quality and that the data can be relied on.

Použito v metodice