Interní kontrola účetního výkaznictví

Kontrola nad finančním výkaznictvím (ICFR) popisuje proces používaný veřejnými podniky ve Spojených státech, aby zvýšil spolehlivost svých finančních výkazů tím, že sníží riziko významných chyb nebo nesprávností.

Použito v metodice