Intranet

Soukromá síť, která využívá infrastrukturu a standardy Internetu a World Wide Web, ale je izolována od veřejného internetu bariéry brány firewall.


Intranet

A private network that uses the infrastructure and standards of the Internet and World Wide Web, but is isolated from the public Internet by firewall barriers.

Použito v metodice