Intrusivní sledování

V analýze zranitelnosti získávání informací prováděním kontrol, které ovlivňují normální provoz systému, a dokonce tím, že systém zhroutí.


Intrusive Monitoring

In vulnerability analysis, gaining information by performing checks that affect the normal operation of the system, and even by crashing the system.

Použito v metodice