Investiční portfolio

Sběr investic, které jsou zvažovány a nebo prováděny.


Investment Portfolio

The collection of investments being considered and/or being made.

Použito v metodice