IP

Internetový protokol

Určuje formát paketů a schéma adresování.


IP

Internet protocol

Specifies the format of packets and the addressing scheme.

Použito v metodice