IPL

Počáteční zatížení programu

Postup inicializace způsobuje, že operační systém je načten do úložiště na začátku pracovního dne nebo po selhání systému.

Použito v metodice