IPL

Počáteční zatížení programu

Postup inicializace způsobuje, že operační systém je načten do úložiště na začátku pracovního dne nebo po selhání systému.


IPL

Initial program load

The initialization procedure that causes an operating system to be loaded into storage at the beginning of a workday or after a system malfunction.

Použito v metodice