IPS

Systém prevence narušení

Systém, který je určen nejen k detekci útoků, ale také k zabránění tomu, aby se hostitelům určeným obětem nedotkli útoků.


IPS

Intrusion prevention system

A system designed to not only detect attacks, but also to prevent the intended victim hosts from being affected by the attacks.

Použito v metodice