IPX/SPX

Internetová výměna paketů/sekvenční výměna paketů

IPX je vrstva 3 modelového síťového protokolu pro propojení otevřených systémů (OSI), SPX je protokol přenosu vrstvy 4. Vrstva SPX je umístěna na vrcholu vrstvy IPX a poskytuje služby orientované na připojení mezi dvěma uzly v síti.


IPX/SPX

Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange

IPX is layer 3 of the open systems interconnect (OSI) model network protocol; SPX is layer 4 transport protocol. The SPX layer sits on top of the IPX layer and provides connection‐oriented services between two nodes on the network.

Použito v metodice