IRR

Vnitřní míra návratnosti

Diskontní sazba, která odpovídá investičním nákladům s plánovaným ziskem.


IRR

Internal rate of return

The discount rate that equates an investment cost with its projected earnings.

Použito v metodice