IRR

Vnitřní míra návratnosti

Diskontní sazba, která odpovídá investičním nákladům s plánovaným ziskem.

Použito v metodice