IS

Informační systémy

Kombinace strategických, řídících a provozních činností spojených se shromažďováním, zpracováním, ukládáním, distribucí a používáním informací a souvisejících technologií.


IS

Information systems

The combination of strategic, managerial and operational activities involved in gathering, processing, storing, distributing and using information and its related technologies.

Použito v metodice