ISO/IEC 17799

Tento standard definuje důvěrnost, integritu a kontrolu dostupnosti informací v komplexním systému řízení bezpečnosti informací.


ISO/IEC 17799

This standard defines information's confidentiality, integrity and availability controls in a comprehensive information security management system.

Použito v metodice