ISO/IEC 27001

Řízení bezpečnosti informací - specifikace s návodem k použití, nahrazení pro BS7799-2. Jeho cílem je poskytnout základnu pro audit od třetích stran a je harmonizováno s dalšími standardy řízení, jako jsou ISO / IEC 9001 a 14001.


ISO/IEC 27001

Information Security Management‐‐Specification with Guidance for Use; the replacement for BS7799‐2. It is intended to provide the foundation for third‐party audit and is harmonized with other management standards, such as ISO/IEC 9001 and 14001.

Použito v metodice