IT Aplikace

Elektronická funkčnost, která tvoří součást obchodních procesů prováděných nebo s pomocí IT.


IT Application

Electronic functionality that constitutes parts of business processes undertaken by, or with the assistance of, IT.

Použito v metodice