IT Architektura

Popis základních návrhů IT prvků podnikání, vztahů mezi nimi a způsob, jakým jsou podporovány cíle podniku.


IT Architecture

Description of the fundamental underlying design of the IT components of the business, the relationships among them, and the manner in which they support the enterprise’s objectives.

Použito v metodice