IT Incident

Každá událost, která není součástí běžného provozu služby, která způsobuje nebo může způsobit přerušení nebo snížení kvality této služby.


IT Incident

Any event that is not part of the ordinary operation of a service that causes, or may cause, an interruption to, or a reduction in, the quality of that service.

Použito v metodice