IT Infrastruktura

Soubor hardwaru, softwaru a zařízení, který integruje podnikové IT prostředky.


IT Infrastructure

The set of hardware, software and facilities that integrates an enterprise's IT assets.

Použito v metodice