IT Risk

Podnikové riziko spojené s užíváním, vlastnictvím, provozem, zapojením, vlivem a přijetím IT v rámci podniku.

Použito v metodice