IT Risk

Podnikové riziko spojené s užíváním, vlastnictvím, provozem, zapojením, vlivem a přijetím IT v rámci podniku.


IT Risk

The business risk associated with the use, ownership, operation, involvement, influence and adoption of IT within an enterprise.

Použito v metodice