IT Rizikový profil

Popis celkového (identifikovaného) rizika IT, kterému je podnik vystaven.


IT Risk Profile

A description of the overall (identified) IT risk to which the enterprise is exposed.

Použito v metodice