IT služby

Každodenní poskytování zákazníků IT infrastruktury a aplikací a podpora jejich využívání - např. Servisní stůl, dodávky a přesuny zařízení a bezpečnostní oprávnění.


IT Service

The day‐to‐day provision to customers of IT infrastructure and applications and support for their use ‐ e.g., service desk, equipment supply and moves, and security authorizations.

Použito v metodice