IT Správa

Odpovědnost vedoucích pracovníků a představenstva, se skládá z vedení, organizačních struktur a procesů, které zajišťují, že podnikové IT udržuje a rozšiřuje podnikové strategie a cíle.


IT Governance

The responsibility of executives and the board of directors; consists of the leadership, organizational structures and processes that ensure that the enterprise’s IT sustains and extends the enterprise's strategies and objectives.

Použito v metodice