IT Uživatel

Osoba, která používá IT k podpoře nebo dosažení obchodního cíle.


IT User

A person who uses IT to support or achieve a business objective.

Použito v metodice