ITGI

IT Institut pro správu

Společnost byla založena v roce 1998 Asociací auditorů a kontrol informačních systémů (nyní známá jako ISACA). Společnost ITGI se snaží pomoci vedoucím pracovníkům v oblasti podnikání při zajišťování dlouhodobého, udržitelného podnikového úspěchu a zvyšování hodnoty zainteresovaných stran rozšířením povědomí.


ITGI

IT Governance Institute

Founded in 1998 by the Information Systems Audit and Control Association (now known as ISACA). ITGI strives to assist enterprise leadership in ensuring long‐term, sustainable enterprise success and to increase stakeholder value by expanding awareness.

Použito v metodice