IV Kolize

Inicializační kolize

Slabé IV a kolize. Hodnota inicializačního vektoru (IV) se používá k poskytnutí každého paketu jedinečným klíčem (IV plus předem sdílený klíč). Tento jedinečný klíč představuje vážnou překážku pro každého útočníka, jednoduše proto, že každý paket musí být považován za jedinečný cíl.


IV Collisions

Initialization vector collisions

Weak IVs and Collisions. The initialization vector (IV) value is used to provide each packet with a unique key (IV plus pre-shared key). This unique key provides a serious obstacle to any attacker, simply because each packet must be treated as a unique target.

Použito v metodice