JCL

Jazyk kontroly úlohy

Používá se ke kontrole běhu rutin v souvislosti s prováděním úloh v počítači.


JCL

Job control language

Used to control run routines in connection with performing tasks on a computer.

Použito v metodice