Jeden bod selhání

Prostředek, jehož ztráta bude mít za následek ztrátu služby nebo produkci.

Použito v metodice