Jeden bod selhání

Prostředek, jehož ztráta bude mít za následek ztrátu služby nebo produkci.


Single Point of Failure

A resource whose loss will result in the loss of service or production.

Použito v metodice