Jednoduché selhání

Proces selhání, ve kterém primární uzel vlastní skupinu zdrojů.


Simple fail‐over

A fail‐over process in which the primary node owns the resource group.

Použito v metodice