Kampaň pro zvýšení povědomí o bezpečnosti

Předdefinovaný a organizovaný počet akcí zaměřených na zvýšení povědomí o bezpečnosti specifického cílového publika o konkrétním bezpečnostním problému. Každý program pro zvyšování povědomí o bezpečnosti sestává z řady kampaní na zvýšení povědomí o bezpečnosti.


Security Awareness Campaign

A predefined, organized number of actions aimed at improving the security awareness of a special target audience about a specific security problem. Each security awareness program consists of a number of security awareness campaigns.

Použito v metodice