Keylogger

Software sloužící k záznamu všech úhozů na počítači.


Keylogger

Software used to record all keystrokes on a computer.

Použito v metodice