KGI

Key goal indicator

Opatření, které řídí vedení po faktu, zda proces IT dosáhl svých obchodních požadavků; obvykle vyjádřeno pomocí informačních kritérií.

Použito v metodice