KGI

Key goal indicator

Opatření, které řídí vedení po faktu, zda proces IT dosáhl svých obchodních požadavků; obvykle vyjádřeno pomocí informačních kritérií.


KGI

Key goal indicator

A measure that tells management, after the fact, whether an IT process has achieved its business requirements; usually expressed in terms of information criteria.

Použito v metodice