Klíčová manažerská praxe

Postupy řízení, které jsou nutné k úspěšnému provedení obchodních procesů.


Key Management Practice

Management practices that are required to successfully execute business processes.

Použito v metodice