Klient-server

Skupina počítačů propojených komunikační sítí, ve které je klient žádajícím zařízením a server je dodávající počítač.


Client‐Server

A group of computers connected by a communication network, in which the client is the requesting machine and the server is the supplying machine.

Použito v metodice