Knihovník

Osoba odpovědná za ochranu a údržbu všech souborů programů a dat.


Librarian

The individual responsible for the safeguard and maintenance of all program and data files.

Použito v metodice