Koaxiál

Skládá se z izolovaného drátu, který prochází středem každého kabelu, druhého vodiče, který obklopuje izolaci vnitřního drátu jako plášť a vnější izolaci, která obaluje druhý vodič.


Coaxial Cable

Composed of an insulated wire that runs through the middle of each cable, a second wire that surrounds the insulation of the inner wire like a sheath, and the outer insulation which wraps the second wire.

Použito v metodice