Kód objektu

Strojově čitelné instrukce vyrobené z překladače nebo assembleru, který přijal a přeložil zdrojový kód.


Object Code

Machine‐readable instructions produced from a compiler or assembler program that has accepted and translated the source code.

Použito v metodice