Koherence

Vytvoření silné závazné síly a smyslu pro směr a účel podniku, spojující různé části podniku navzájem a celku, aby působily jako zdánlivě jedinečná entita.

Použito v metodice