Koherence

Vytvoření silné závazné síly a smyslu pro směr a účel podniku, spojující různé části podniku navzájem a celku, aby působily jako zdánlivě jedinečná entita.


Coherence

Establishing a potent binding force and sense of direction and purpose for the enterprise, relating different parts of the enterprise to each other and to the whole to act as a seemingly unique entity.

Použito v metodice