Kombinovaný zákon o správě a řízení společnosti

Britský zákon o správě a řízení společností. Kodex správy a řízení společností ve Velké Británii (dále jen "Kodex") je součástí britského práva obchodních společností se souborem zásad správné správy a řízení společností zaměřených na společnosti kótované na londýnské burze cenných papírů.


Combined Code on Corporate Governance

UK Corporate Governance Code. The UK Corporate Governance Code (from here on referred to as "the Code") is a part of UK company law with a set of principles of good corporate governance aimed at companies listed on the London Stock Exchange.

Použito v metodice