Kompenzace řízení

Interní kontrola, která snižuje riziko stávající nebo potenciální slabosti kontroly, která vede k chybám a opomenutím.


Compensating Control

An internal control that reduces the risk of an existing or potential control weakness resulting in errors and omissions.

Použito v metodice