Kompilátor

Program, který překládá programovací jazyk (zdrojový kód) do spustitelných příkazů stroje (objektový kód).


Compiler

A program that translates programming language (source code) into machine executable instructions (object code).

Použito v metodice