Kompletně připojená konfigurace

Topologie sítě, ve které jsou zařízení spojena s mnoha redundantními propojení mezi uzly sítě (primárně používanými pro páteřní sítě).


Completely Connected Configuration

A network topology in which devices are connected with many redundant interconnections between network nodes (primarily used for backbone networks).

Použito v metodice