Komplexní audit

Audit určený ke stanovení přesnosti finančních záznamů a ke zhodnocení interních kontrol funkce nebo oddělení.


Comprehensive Audit

An audit designed to determine the accuracy of financial records as well as to evaluate the internal controls of a function or department.

Použito v metodice