Komponent

Obecný termín, který se používá k označení jedné části něčeho složitějšího.


Component

A general term that is used to mean one part of something more complex.

Použito v metodice