Komunikační kanál

Hlavní komunikační kanál digitální sítě. Část sítě, která spravuje hlavní provoz.


Communication channel

The main communication channel of a digital network. The part of a network that handles the major traffic.

Použito v metodice