Komunikační procesor

Počítač vložený do komunikačního systému, který obvykle provádí základní úkoly klasifikace síťové komunikace a vynucování funkcí síťové politiky.


Communication Processor

A computer embedded in a communications system that generally performs the basic tasks of classifying network traffic and enforcing network policy functions.

Použito v metodice