Komunikační řadič

Malé počítače používané pro připojení a koordinaci komunikačních vazeb mezi distribuovanými nebo vzdálenými zařízeními a hlavním počítačem, čímž se z hlavního počítače uvolní hlavní počítač.


Communications Controller

Small computers used to connect and coordinate communication links between distributed or remote devices and the main computer, thus freeing the main computer from this overhead function.

Použito v metodice