Komunitní řetězce

O řetězcích komunity SNMP. Komunitní řetězec SNMP pouze pro čtení je jako uživatelské jméno nebo heslo. ... Většina síťových prodejců dodává své zařízení s výchozím heslem "veřejnosti". (Toto je tzv. "Výchozí řetězec veřejné komunity".)


Community Strings

About SNMP Community Strings. The SNMP Read-Only Community String is like a user id or password. ... Most network vendors ship their equipment with a default password of "public". (This is the so-called "default public community string".)

Použito v metodice