Konfigurace sběrnice

Všechna zařízení (uzly) jsou propojena podél jedné komunikační linky, kde jsou přijímány přenosy všemi připojenými uzly.


Bus Configuration

All devices (nodes) are linked along one communication line where transmissions are received by all attached nodes.

Použito v metodice