Konfigurovatelné ovládání

Typicky je automatizovaná kontrola, která je založena na konfiguraci parametrů v aplikačním systému a závisí na něm.


Configurable control

Typically, an automated control that is based on, and therefore dependent on, the configuration of parameters within the application system.

Použito v metodice