Kontext

Celkový soubor vnitřních a vnějších faktorů, které mohou ovlivnit nebo určit, jak podnik, subjekt, proces nebo jednotlivec působí.


Context

The overall set of internal and external factors that might influence or determine how an enterprise, entity, process or individual acts.

Použito v metodice