Kontext

Celkový soubor vnitřních a vnějších faktorů, které mohou ovlivnit nebo určit, jak podnik, subjekt, proces nebo jednotlivec působí.

Použito v metodice