Kontinuální přístup k auditu

Tento přístup umožňuje auditorům IS sledovat spolehlivost systému průběžně a sbírat selektivní auditorské důkazy prostřednictvím počítače.


Continuous Auditing Approach

This approach allows IS auditors to monitor system reliability on a continuous basis and to gather selective audit evidence through the computer.

Použito v metodice